5155766748839936 Stay Healthy - 優質健康生活店 田中拌飯食品 (合共30小包) 75g (旅行之友,鰹味醂燒,海藻蛋,海藻,鮭魚,鱈魚子各5袋) 田中拌飯食品 (合共30小包) (每份75g) 6種口味的美味組合 每份/1餐2.5g 旅行之友:熱量9.5kcal、蛋白質1.0g、脂肪0.3g、碳水化合物0.7g、食鹽相當量0.30g 鰹味醂燒:熱量10.0kcal、蛋白質0.9g,、脂肪0.4g、碳水化合物0.7g、食鹽相當量0.31g 海藻蛋:熱量9.5kc Product #: stayhealthy-田中拌飯食品 (合共30小包) 75g (旅行之友,鰹味醂燒,海藻蛋,海藻,鮭魚,鱈魚子各5袋) 2021-11-23 Regular price: $HKD$56.0 Available from: Stay Healthy - 優質健康生活店In stock
stayhealthyStay Healthy - 優質健康生活店